Loading

Doç.Dr.

Neşide YILDIRIM

Fen-Edebiyat Fakültesi

Sosyal Hizmet Bölümü

İletişim

nyildirim@sakarya.edu.tr

+90 (264) 295 54 54

1.1-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Yıldırım N. - Toplum Yapısı İtibarıyla Çameli İlçesinin Özellikleri - Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi - Vol.40 - pp.169 - 2007 - SAU
2 Yıldırım N. - Toplum Yapısı İtibarıyla Çameli İlçesinin Özellikleri, - Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi - Vol.40 - pp.169 - 2007 - SAU
3 Yıldırım N. - Aile İçi Şiddet ve Toplum Üzerine Etkileri,” Ülkümüz - İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Türk Dünyası Fakülteleri - Vol.13 - Haziran - 2006 - SAU
4 Yıldırım N. - Aile İçi Şiddet ve Toplum Üzerine Etkileri - İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Türk Dünyası Fakülteleri - Vol.13 - Haziran - 2006 - SAU
5 Yıldırım N. - Türkiye’de Boşanma ve Sebepleri - Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi - Vol.28 - pp.59 - 2004 - SAU
6 Yıldırım N. - Türkiye’de Boşanma ve Sebepleri - Bilig. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi - Vol.28 - pp.59 - 2004 - SAU
1.4-DİĞER HAKEMLİ ULUSAL VEYA ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Yıldırım N. - Çameli İlçesinin Sosyo-ekonomik Yapısı ve Potansiyeli - Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Vol.16 - pp.315 - 2006 - SAU
2 Yıldırım N. - General Charles H. Sherrill’in Gözüyle Atatürk - Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Dergisi - Vol.7 - pp.57 - 2005 - SAU
3 Yıldırım N. - Eğitimde Başarıyı Etkileyen Sosyal Faktörler - Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Dergisi - Vol.7 - pp.125 - 2005 - SAU
4 Yıldırım N. - Eğitimde Kullanılan Fiziksel Şiddetin Boyutları - Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Dergisi - pp.1 - 2004 - SAU
5 Yıldırım N. - İlköğretim Öğretmenlerinin Sahip Olması Gereken Yeterlilik ve Göstermesi Gereken Roller - Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Dergisi - Vol.153 - pp.166 - 2003 - SAU
6 Yıldırım N. - Boşanma ve Olumsuz Etkileri - Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Dergisi - pp.153 - 2002 - SAU
7 Yıldırım N. - Türkiye’de Aydın ve Demokrasi - Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi - Vol.130 - pp.97 - 2001 - SAU
8 Yıldırım N. - Sınıf Öğretmenlerinin Denetimlerinin Objektifleştirilmesi - Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - pp.193 - 2001 - SAU
9 Yıldırım N. - Erol Güngör’ün Düşüncesinde Aydın - Türkiye Günlüğü - Vol.52 - pp.85 - 1998 - SAU
10 Yıldırım N. - Öğretmenlik Mesleğini Seçenlerin Yetiştikleri Sosyal Çevre - Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 16. Milli Eğitim Şurası Hazırlık Dökümanı - 1998 - SAU
11 Yıldırım N. - Sosyolojik Açıdan Tanzimat ve Sonuçları - Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi - Vol.109 - pp.58 - 1997 - SAU
12 Yıldırım N. - Kültür Değişmesi ve Sosyoloji Kültürünün Gelişmesi - Türk Sosyoloji Dergisi - Vol.2 - pp.148 - 1996 - SAU
13 Yıldırım N. - Bektaşilik - Türk Yurdu - Vol.88 - pp.81 - 1994 - SAU
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Neşide Yıldırım - SOSYAL HİZMET EĞİTİMİ VE ANABİLİM DALLARI - 2014
2 Neşide Yıldırım - Kent Merkezinde İkamet Eden Yaşlıların Sosyo-Ekonomik Durumu (Adapazaı Örneği) - 2011
3 Yıldırım, K., N. Yıldırım, T. Eroğlu - Aliya İzzet Begoviç’in Düşüncesinde İlim ve Sanat - 30- Mayıs -6 Haziran - 2010 - SAU
4 YILDIRIM,NEŞİDE - Türkiye'de Yoksullukla Mücadele Uygulamaları - 2010 - B-SAU-3904
5 Yıldırım N. - Kadınlara Karşı Önyargı ve Ayrımcılık” - 5-7 Mart - 2009 - SAU
6 Yıldırım, N., Yıldırım, K., Halıcı F. - Türk Kültüründe Külliyeler ve Sosyal Fonksiyonları: Edirne II. Beyazıd Külliyesi - 10-16 Mayıs - 2009 - SAU
7 Yıldırım, N., Yıldırım, K - Türkiye Türklerinde Kahve ve Kahvehanelerin Önemi (Sakarya Örneği) - 24-31 Haziran - 2008 - SAU
8 Yıldırım N. - Kent Merkezlerinde İkamet Eden Yaşlıların Sosyo-Ekonomik Durumları (Adapazarı Örneği) - 10-15 Eylül - 2007 - SAU
9 Yıldırım, N., Yıldırım, K. - Aile Rehberliği - 10-17 Haziran - 2007 - SAU
10 Yıldırım N. - Kadın Giyim ve Süslerinin Aileye Kazandırdığı Statü (İbecik Beldesi, Yeşildere ve Belevi Köyleri Örneği) - 15-17 Aralık - 2006 - SAU
11 Yıldırım N. - Sakarya ve Kocaeli (körfez) Fen Liseslerinde Okuyan Öğrencilerin Aile yapıları - 20-22 Nisan - 2006 - SAU
12 Yıldırım N. - Aile İçi Şiddet ve Toplum Üzerine Etkileri - 5-9 Haziran - 2005 - SAU
13 Yıldırım N. - Türk Aile Kültüründe Geçmişten Günümüze Misafir ve Misafirperverlik - 16-18 Aralık - 2005 - SAU
14 Yıldırım N. - İlköğretim Öğretmenlerinin Sahip Olması Gereken Yeterlilik ve Göstermesi Gereken Roller - 27-29 Kasım - 1997 - SAU
15 Yıldırım K.,Yıldırım N. - Bazı Ülkelerde Öğretmen Eğitimi Uygulamaları ve Programları Arasındaki Benzerlik ve Farklar - December 16-21 - 1996 - SAU
16 Yıldırım K.,Yıldırım N. - Türkiye’de Tarihi Gelişimi İçerisinde Öğretmen Eğitimi Alanında Yapılan Reformlar - December 16-21 - 1996 - SAU
2.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Yıldırım N. - Sosyal Hizmet’in Geleceği ve Anabilim Dalları - 15-16 Nisan - 2011 - SAU
2 YILDIRIM,NEŞİDE - Birlikte Yaşama, Topluma Katılım ve Hizmet Kullanımına Katılım - 2009 - B-SAU-1370
3 YILDIRIM,NEŞİDE - Aile ve önemi - 2009 - B-SAU-1371
4 YILDIRIM,NEŞİDE - Ailede Kadın - 2007 - B-SAU-1374
5 YILDIRIM,NEŞİDE - Ailenin Fonksiyon ve Önemi - 2007 - B-SAU-1369
6 Yıldırım N. - Sakarya Üniversitesi’nde Yeni Bir Ufuk: Sosyal Hizmet Bölümü - 14-17 Kasım - 2007 - SAU
7 Yıldırım N. - Tek ebeveynli Çocuklar - Kasım - 2007 - SAU
8 YILDIRIM,NEŞİDE - Sosyal hizmet - 2006 - B-SAU-1372
9 YILDIRIM,NEŞİDE - Çocuk Eğitimi - 2005 - B-SAU-1373
10 Yıldırım N. - Denizli’de Geleneksel Ev Tipi Dokumacılık ve Sosyo-Ekonomik Gelişmeye Etkileri (Babadağ Örneği) - 7-9 Eylül - 2003 - SAU
11 Yıldırım N. - Eğitimde Kullanılan Fiziksel Şiddetin Boyutları - 23-26 Ekim - 2002 - SAU
12 Yıldırım N. - Eğitim Fakültesi Öğrenci Profili. - 23-26 Ekim - 2002 - SAU
13 Yıldırım N. - Eğitimde Başarıyı Etkileyen Sosyal Faktörler - 7-9 Haziran - 2001 - SAU
14 Yıldırım N. - Sosyal Yapı ve Türk Mekan Anlayışına Etkisi. - 1999 - SAU
15 Yıldırım N. - Öğretmenlik Mesleğini Seçenlerin Yetiştikleri Sosyal Çevre - 6-8 Temmuz - 1998 - SAU
16 Yıldırım N. - İlköğretimin Dört ve Beşinci Sınıflarında Yabancı Dil Öğretimi ve Karşılaşılan Güçlükler - 9-11 Eylül - 1998 - SAU
17 Yıldırım N. - Türkiye’de Aydın ve Demokrasi - 12-14 Kasım - 1997 - SAU
3.4-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN BİLİMSEL KİTAP :
1 Baytekin, B. (Ed.), Fidan, F. (Ed.), Hazer, G. (Ed.), Aygin, D. (Ed.), Yıldırım, N. (Ed.), Hayır, M. (Ed.), Şimşek, F. (Ed.). - Uluslararası-Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongre Bildirileri - Sakarya Üni. Bas. - 2009 - SAU
2 Yıldırım N. - Sosyal Hizmete Giriş. - Sakarya Üni. Yay. - 2008 - SAU
3 Yıldırım N. - Ailenin Yapısı ve Problemleri - Yeşerim Yayıncılık ve Matbaacılık - 2006 - SAU
4 Yıldırım, N.,Yıldırım K. - Eğitim Sosyolojisi - Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayını - 1997 - SAU
5 Yıldırım N. - Türk Aile sistemi İçinde Edirne Ailesinin Sosyal Yapı Özellikleri - Acar Matbaacılık - 1995 - SAU
6 Yıldırım, N.,Yıldırım K. - Sosyal Hizmet Sempozyumu 2007: Çocuk ve Aileye Yönelik Sosyal Hizmetler - Sakarya Üni. Yay. - 0 - SAU
3.6-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 Neşide Yıldırım - Aile Yazıları 7 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı - Vol.7 - pp.223 - 2015
4.3-TÜBA VE TÜBİTAK DESTEKLİ PROJE :
1 İnternetin Önemi ve Sakarya’daki İnternet Kafeler - DOI : Tamamlandı - 1 - 2007 - SAU
2 Kahvehane Gerçeği ve Sakarya’da Kahvehaneler - 1 - 2007 - SAU
10.5-ULUSAL KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM, KONFERANS VE FESTİVAL GİBİ ETKİNLİKLERİN BİLİM VE/VEYA SANAT KURULU TARAFINDAN VERİLEN ÖDÜL (ADINA BELGE DÜZENLENEN ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURABİLİR) :
1 Türk Kütüphaneciler Derneği Yayın Ödülü - Türk Kütüphaneciler Derneği - Mart - 2001 - SAU
12.1-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZİ İÇİN :
1 Berna Sırakaya - Engelliler ve Karşılaştıkları Problemler: Türkiye ve Amerika Örneği - 0 - SAU
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 NEŞİDE YILDIRIM - TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜNDE ÇORBA - HÜLYA GÜMÜŞ - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - 2011
2 - Türk Kültüründe Çorba ve Özellikleri - HÜLYA GÜMÜŞ - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - 2010
3 NURSUN ÖNEL - İŞ-AİLE ÇATIŞMASININ ÇALIŞAN KADININ AİLE İÇİ İLİŞKİLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Eylül - SOSYOLOJİ - 2006 - SAU
4 MELEK KAHRAMAN - PROF.DR. AMİRAN KURTKAN BİLGİSEVEN'İN CEMİYET ANLAYIŞI - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Eylül - SOSYOLOJİ - 2006 - SAU
5 Sacit Yılmaz - İnternet Kafeler: Gençler ve Sosyal Çevre Üzerindeki Etkileri - 2006 - SAU
6 NEŞİDE YILDIRIM - İNTERNET VE İNTERNET KAFELERİN İLK VE ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE ETKİLERİ (İSTANBUL ÖRNEĞİ) - SACİT YILMAZ - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYOLOJİ - 2006
7 NEŞİDE YILDIRIM - İŞ-AİLE ÇATIŞMASININ ÇALIŞAN KADININ AİLE İÇİ İLİŞKİLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ - NURSUN ÖNEL - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYOLOJİ - 2006
8 NEŞİDE YILDIRIM - PROF.DR. AMİRAN KURTKAN BİLGİSEVEN'İN CEMİYET ANLAYIŞI - MELEK KAHRAMAN - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYOLOJİ - 2006
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
2 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
3 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
13.2-LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 BLOK UYGULAMA - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
2 SUÇLULUK VE SOSYAL HİZMET - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
3 FAMILY THERAPIES - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
4 SOSYAL HİZMET UYGULAMASI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
5 UYGULAMALI ARAŞTIRMA II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
6 WOMEN PROBLEMS - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
7 KADIN SORUNLARI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
8 SOSYAL HİZMET ORTAMLARINDA İNCELEME - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2011
9 SOSYAL PSİKOLOJİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
10 FAMILY´S SOCIOLOGY - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
11 SOCIAL PSYCHOLOGY - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
12 AİLE SOSYOLOJİSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
13 UYGULAMALI ARAŞTIRMA I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2011
14 BİTİRME PROJESİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2011
15 UYGULAMALI ARAŞTIRMA II - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
16 AİLE SOSYOLOJİSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
17 FAMILY´S SOCIOLOGY - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
18 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
19 UYGULAMALI ARAŞTIRMA I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2010
20 SOSYAL PSİKOLOJİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
21 SOSYAL HİZMET ORTAMLARINDA İNCELEME - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2010
22 SOSYAL ANTROPOLOJİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
23 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLER - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
24 BLOK UYGULAMA - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
25 KADIN SORUNLARI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
26 AİLE VE ÇOCUKLARLA SOSYAL HİZMET - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
27 AİLE KURUMU VE AİLE HUKUKU - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
28 PROBLEMS IN THE FAMILY - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
29 SOSYAL HİZMET UYGULAMASI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
30 BİTİRME PROJESİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2010
14.3-ULUSLARARASI AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 3. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi - 2011 - SAU
2 3- 2. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi - 2001 - SAU
14.4-ULUSAL AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 Yıldırım N. - T.C. Sakarya Valiliği ve İl Sosyal Hizmetler Kurulu 2010 Yılı 2. Toplantısı Üniversite Temsilcisi - 2010 - SAU
2 Yıldırım N. - T.C. Sakarya Valiliği ve İl Sosyal Hizmetler Kurulu 2010 Yılı 2. Toplantısı Üniversite Temsilcisi - 2010 - SAU
3 Yıldırım N. - TÜBİTAK -SOBAG 2010 yılı I. Dönem Proje Önerilerini Değerlendirme Panelisti. - 2010 - SAU
4 Yıldırım N. - T.C. Sakarya Valiliği ve İl Sosyal Hizmetler Kurulu “5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon Kurulu” 2010 Yılı 2. Toplantısı Üniversite Temsilcisi - 2010 - SAU
5 Yıldırım N. - T.C. Sakarya Valiliği ve İl Sosyal Hizmetler Kurulu 2010 Yılı 3. Toplantısı Üniversite temsilcisi - 2010 - SAU
6 Yıldırım N. - T.C. Sakarya Valiliği ve İl Sosyal Hizmetler Kurulu “5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon Kurulu” 2010 Yılı 2. Toplantısı Üniversite Temsilcisi - 2010 - SAU
7 Yıldırım N. - T.C. Sakarya Valiliği ve İl Sosyal Hizmetler Kurulu “Çocuk Hakları İl Yetişkin Alt Komitesi” Toplantısı Üniversite Temsilcisi - 2010 - SAU
8 Yıldırım N. - Tampere Üniversitesi ((University of Applied Sciences) Erasmus Ders Verme Hareketliliği Programınca “Aile ve Önemi - 2010 - SAU
9 Yıldırım N. - Tampere Üniversitesi ((University of Applied Sciences) Erasmus Ders Verme Hareketliliği Programınca “Türk Aile Yapısı” - 2010 - SAU
10 Yıldırım N. - Tampere Üniversitesi ((University of Applied Sciences) Erasmus Ders Verme Hareketliliği Programınca “Boşanma ve Etkileri”, 17.09.2010, Tampere-Finlandiya. 42. I. Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi ve Uygulama Planı Taslağı Hazırlık Toplantısı. - 2010 - SAU
11 Yıldırım N. - Belçika- Gent Üniversitesi (University College Ghent/Hogeschool Gent), “International Days” Programı içinde “How to Cope with Poverty Within the Social Work in Turkey” konusu sunumu - 2010 - SAU
12 Yıldırım N. - TÜBİTAK-SOBAG - SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMA DESTEK GRUBU “ Boşanma Olgusunun Sosyolojik Analizi: Denizli’de Uygulamalı Bir Araştırma” adlı projede Dış danışman - 2010 - SAU
13 Yıldırım N. - T.C. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi. Konferans: Aile ve önemi. Merkez Demirbey Köyü - 2009 - SAU
14 Yıldırım N. - Uluslararası-Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği - 2009 - SAU
15 Yıldırım N. - T.C. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi. Konferans: Aile ve önemi. Merkez Poyrazlar Köyü. - 2009 - SAU
16 Yıldırım N. - SAYKAD (Sağlıkta Yaşam Kalitesi Derneği) tarafından düzenlenen “Bedensel ve Zihinsel Engellilerde Bakım Kalitesi ve Yaşam Kalitesi: Birlikte Yaşama, Topluma Katılım ve Hizmet Kullanımına Katılım” Projesi tanıtım (sonuç) toplantısı - 2009 - SAU
17 Yıldırım N. - T.C. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi. Konferans: Aile ve önemi. - 2009 - SAU
18 Yıldırım N. - T.C. Sakarya Valiliği ve İl Sosyal Hizmetler Kurulu “5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon Kurulu” toplantısı Üniversite temsilcisi - 2009 - SAU
19 Yıldırım N. - T.C. Sakarya Valiliği ve İl Sosyal Hizmetler Kurulu Toplantısı Üniversite temsilcisi, - 2009 - SAU
20 Yıldırım N. - Kent Konseyi Kadın Meclisi. Konferans: Aile ve önemi - 2009 - SAU
21 Yıldırım N. - Kent Konseyi Kadın Meclisi. Konferans: Aile ve önemi - 2009 - SAU
22 Yıldırım N. - Belçika- Gent Üniversitesi (University College Ghent/Hogeschool Gent), Erasmus programınca “Aile ve Önemi” - 2009 - SAU
23 Yıldırım N. - Belçika- Gent Üniversitesi (University College Ghent/Hogeschool Gent), Erasmus programınca “Türk aile Yapısı” - 2009 - SAU
24 Yıldırım N. - Belçika- Gent Üniversitesi (University College Ghent/Hogeschool Gent), Erasmus programınca Boşanma ve Etkileri” - 2009 - SAU
25 Yıldırım N. - Almanya- HAWK Üniversitesi ((University of Applied Sciences and Arts) Fachhochschule Hildesheim), Erasmus programınca “Aile ve Önemi” - 2009 - SAU
26 Yıldırım N. - Almanya- HAWK Üniversitesi ((University of Applied Sciences and Arts) Fachhochschule Hildesheim), Erasmus programınca “Türk aile Yapısı”, - 2009 - SAU
27 Yıldırım N. - Almanya- HAWK Üniversitesi ((University of Applied Sciences and Arts) Fachhochschule Hildesheim), Erasmus programınca “Boşanma ve Etkileri” - 2009 - SAU
28 Yıldırım N. - T.C. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 2010–2014 Stratejik Planı amaç ve hedeflerin belirlenmesi toplantısı (5.08. 2009) 30. İnsan Hakları Treni (Konferans) – Aile İçi Şiddete Son. Üniversite Temsilcisi - 2009 - SAU
29 Yıldırım N. - T.C. Sakarya Valiliği ve İl Sosyal Hizmetler Kurulu Toplantısı, “5395 Sayılı koruma kanunu çocuk koruma sistemi İl Koordinasyon kurulu” Üniversite temsilcisi - 2008 - SAU
30 Yıldırım N. - T.C. Sakarya Valiliği ve İl Sosyal Hizmetler Kurulu Toplantısı, “5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu Çocuk Koruma Sistemi İl Koordinasyon Kurulu” toplantısında alınan karar gereği “Alt Komisyon Üyeliği” Üniversite temsilcisi - 2008 - SAU
31 Yıldırım N. - T.C. Sakarya Valiliği ve İl Sosyal Hizmetler Kurulu Toplantısı, Üniversite temsilcisi - 2008 - SAU
32 Yıldırım N. - Kadın ve Aile”, Panel, bildiri başlığı “Ailede Kadın” - 2007 - SAU
33 Yıldırım N. - I. Ulusal Türkiye Turizmi Kongresi. Sakarya Üni. Karasu meslek Yüksekokulu - 2007 - SAU
34 Yıldırım N. - Sosyal Hizmet Sempozyumu 2007 “Çocuk ve Aileye Yönelik Sosyal Hizmet” - 2007 - SAU
35 Yıldırım N. - Sosyal Hizmet Sempozyumu 2007 “Çocuk ve Aileye Yönelik Sosyal Hizmet” Bildiri Kitabı Editörlüğü. - 2007 - SAU
36 I. Ulusal Türkiye Turizmi Kongresi. - 2007 - SAU
37 Yıldırım N. - Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Öğretmenler Arası Eğitimde Kalitenin Geliştirilmesi Konulu Proje Yarışması Seçici Kurul Üyesi ve “ Kız Çocuklarının Okullulaştırılması”  adlı projenin Komisyon Başkanı. - 2006 - SAU
38 Yıldırım N. - Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Öğretmenler Arası Eğitimde Kalitenin Geliştirilmesi Konulu Proje Yarışması Seçici Kurul Üyesi ve “Okullarda Veli Eğitimi (Anne-Baba Okulu)” adlı projenin Komisyon Başkanı - 2006 - SAU
39 Yıldırım N. - Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü 17. Milli Eğitim Şurası Hazırlık Çalışmalarında “Türk Milli Eğitim Sisteminde Kademeler Arası Geçişler,   Yönlendirme Ve Sınav Sistemi ” adlı konulu çalışmanın Komisyon Başkanı. - 2006 - SAU
40 Yıldırım N. - Türkiye’de Sosyal Hizmet Eğitim - 2006 - SAU
41 Yıldırım N. - Anne – Çocuk Eğitimi Semineri. Türk Eğitim-Sen Adapazarı Şubesi - 2005 - SAU
42 7. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi. - 0 - SAU